asemblerski jezik


asemblerski jezik
assembly language
* * *
• assembly language

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • asemblerski — asèmblerskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na asembler SINTAGMA asemblerski ispis inform. datoteka stvorena asemblerom; asemblerski jezik inform. vrsta programskog jezika niske razine u kojoj se svaka izjava izravno prevodi u jednu strojnu… …   Hrvatski jezični portal

  • dekompilator — dekompìlātor m DEFINICIJA inform. program kojim se programi koji su već prevedeni (na strojni ili asemblerski kod) ponovno prevode na izvorni jezik ETIMOLOGIJA de + v. kompilirati, kompilator …   Hrvatski jezični portal